ผลการค้นหา
 
 
ผลลัพธ์จากการค้นจะแสดงด้านล่าง. ถ้าผลลัพธ์ที่ปรากฏยังไม่ชัดเจนหรือกว้างเกินไปคุณสามารถใช้เครื่องมือ ค้นหาแบบพิเศษ ในการค้นหาหนังสือได้.
 
 
 
ผลลัพธ์จากการค้นหาโดยใช้.. 
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
HIGHLIGHT  /  UN-HIGHLIGHT ]
 
 
 
ผลลัพธ์ : รายการที่ 1-4 จากทั้งหมด 4 รายการ :  แสดง

  1 
 
 
  รายการหนังสือ  
 
 
 

เรื่อง : สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
ผู้แต่ง : คณะอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTR eBooks
หัวเรื่อง : -

.........    ( รายละเอียด )

จำนวนหน้า : 199 หน้า
1

เรื่อง : กริยา3ช่อง
ผู้แต่ง : ดรุณมิตร
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTR eBooks
หัวเรื่อง : -

......    ( รายละเอียด )

จำนวนหน้า : 82 หน้า
2

เรื่อง : หลักและการฝึกกีฬา
ผู้แต่ง : ธวัช วีระศิริวัฒน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTR eBooks
หัวเรื่อง : -

......    ( รายละเอียด )

จำนวนหน้า : 269 หน้า
3

เรื่อง : อ่านเขียนคำไทย
ผู้แต่ง : ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ประเภทหนังสือ : RMUTR eBooks
หัวเรื่อง : -

......    ( รายละเอียด )

จำนวนหน้า : 213 หน้า
4

 
 
ผลลัพธ์ : รายการที่ 1-4 จากทั้งหมด 4 รายการ :  แสดง

  1 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ ระบบ
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.81.185.16